ogonhalsa ogonsjukdommar glaukom

ÖGONSJUKDOMAR
 

Glaukom

Glaukom eller grön starr som vi ofta säger, är en ögonsjukdom som drabbar synnerven. Det är den näst vanligaste orsaken till blindhet i världen. Den är vanligast i högre åldrar, men av de 200 000 svenskar som har glaukom har bara hälften fått diagnosen ännu. Glaukom är ärftligt och det är därför en ökad risk att drabbas om du har föräldrar, syskon eller barn som har sjukdomen.
Det är en ögonsjukdom som kan vara svår att upptäcka. Debuten kommer ofta smygande och ger inga symptom förrän synnervskadan utvecklats under lång tid. Karaktäristiskt för glaukom är minskat synfält, fläckvis synfältsbortfall och oftast högt ögontryck. Dock uppvisar inte alla glaukompatienter förhöjt tryck.

En tidig upptäckt kan bromsa sjukdomsförloppet och förebygga allvarliga synskador genom medicinering, laserbehandling eller operation så att en fungerande synfunktion kan bibehållas så länge som möjligt. För att kunna lägga mer resurser på de redan sjuka ögonen har ögonsjukvården i Region Halland bestämt att inte längre screena ögonfriska personer med glaukom i släkten. På Optiker Haar utför vi alltid en noggrann syn- och ögonundersökning där även en screening för glaukom ingår. Vid misstanke skickas en remiss vidare till ögonsjukvården.

Här hittar du mer information om glaukom - Glaukomförbundet
 

Diabetesretinopati

Förändringarna i näthinnan vid diabetes går oftast långsamt. I de flesta fall drabbas tyvärr diabetiker av negativ synpåverkan.
Tidigt i sjukdomen uppkommer små blödningar i blodkärlen i näthinnan. Dessa läker men kan bidra till att nya kärl bildas och näthinnan förändras.
Har man haft diabetes i många år går man troligtvis redan på ögonbottenfotografering, men om sjukdomen inte blivit upptäckt ännu kan förändringarna visas vid en ögonhälsoundersökning. Då kan man tidigare komma till specialist för vidare utredning.
Här hittar du mer information om diabetesretinopati - Läs mer
 

Förändringar i gula fläcken

AMD ytan och OCT

Gula fläcken, Macula Luthea, finns belägen längst bak i näthinnan. Det är ett litet område där syncellerna sitter som tätast. När vi tittar på något eller läser faller ljuset i gula fläcken och vi får en klar bild.
Förändringar i gula fläcken, även kallat makuladegeneration eller AMD, benämns också som vår nya folksjukdom och är den vanligaste orsaken till synnedsättning bland äldre.
Idag finns fler behandlingsmetoder än tidigare. Det viktigaste är att ta varningssignalerna på allvar och söka hjälp i tid.
Det finns två typer av AMD, en torr och en våt variant - Läs mer
 
 
Torr AMD
Förändringarna kommer långsamt och kan vara svåra att upptäcka. Det beror på att celler förtvinar i gula fläcken, bindväv bildas och det centrala seendet blir sämre.Den kommer på ålderns höst och man märker den genom att det blir svårare att läsa och handarbeta. Kanske ser man en förvrängning av bilden, till exempel att flaggstången har fått en knyck på mitten.
 

Våt AMD

Våt AMD har ett snabbt förlopp. Här gäller det att komma 
under vård i tid! Symptomen kan vara krokseende, svårt med avståndsbedömning eller en mörk suddig fläck mitt i synfältet.
 

Keratokonuskeratokonus

Är en sjukdom i hornhinnan. Det som händer vid keratokonus är att hornhinnan utvecklar en konformad topp. Denna kon skapar ofta en så kallad oregelbunden astigmatism som oftast inte går att korrigera fullt ut med glasögon. I vissa fall förvärras sjukdomen så mycket att hornhinnan hotar att brista. I dessa fall kan det behöva göras en hornhinnetransplantation. Specialtillverkade stabila kontaktlinser kan vara ett bra alternativ för att få en bättre synskärpa. På Optiker Haar har vi utbildning och kompetens för att tillpassa linser på ögon med keratokonus. 
  syntrygg ny linsboxen ny delbetala ny